Inomhus friflyg


Proffsflygar'n - Mini Stick med finess

Klicka här för att ladda ner ritning i PDF-format

Så nu är det dags för Proffsflygar'n - tävlingskärran! Först med risk för att verka tjatig: Gå noggrant igenom ritningen, där finns det massor av matnyttiga tips. Läs också igenom artikeln om Lättflygar'n.

Välja virke

Sedan måste du ge dig ut på jakt efter den rätta träkvaliteten vilket innebär att ditt 1 mm balsaflak högst får väga 10 gram samtidigt som det har långa längsgående fibrer. Det är ett sådant trä som du behöver till lister för vinge, stabbe och fena.

Lyser man med en lampa genom balsaflaket framträder tunga partier som mörka stråk och lätta partier som ljusa.

Nu ska du använda dig av "Röntgen-tricket", det vill säga att genomlysa balsaflaket och markera de bitar trä som du finner lämpliga. Du söker lätt balsa som har så mycket fibrer i sig att en list som bryts går av med ett frasande, rivande ljud och hänger kvar i fibrerna. Går listen tvärt av med ett knäpp finns det för lite fibrer. Prova då en ny bit från en annan del av flaket..

Putsa till rätt mått

För att nu få rätt dimension på dina lister blir du nu nödsakad att slipa ner din balsabit till 0,7 mm tjocklek. Du måste då skaffa en plan skiva, t ex en tjock glasskiva eller en rak brädbit att ha som slipunderlag. Dessutom ska du köpa dig en vanlig korkslipkloss. På en 8 cm bred bit av slippapper nr 180 lägger du på en dubbelhäftande matt-tejp och sedan fäster du din bit slippapper på klossen. Så är det dags för att fixa till det mellanrum på 0,7 mm som du behöver och detta åstadkommer du genom att - på klossens bägge ändar linda på plasttejp i flera lager tills att du får fram den distans som du önskar. Se bilden.

Så här går det till när man slipar fram rätt dimensioner. 0,2 mm-klotsen använder jag för att få rätt dimension på propellerbladen.

Lägg nu din balsabit på slipunderlaget och börja slipa med din preparerade slipkloss. Slipa alltid längs med fibrerna och slipa hela tiden ifrån dig. Annars kan de tunnaste balsaflaken knäckas när du drar slipklotsen mot dig. Slipa de bägge ytorna växelvis, t ex fem tag på ena sida och sedan fem tag på den andra, fram till att du inte känner något slipmotstånd. Kontrollmät din bit och presto(!) det hela är klart.

Ett alternativ för den late är att köpa balsan i rätt tjocklek från någon duktig balsa- sågare. Till exempel PeAs Rotorblad kan leverera balsaflak med önskad vikt ner till 0,3 mm tjocklek(!). Passa gärna på att köpa mer balsa när du är igång eftersom frakten kostar samma i alla fall.

Skär nu ut dina lister - 0,6 mm breda genom att använda dig av Jonas "list-trick".


Hur gör man en "böj"?

Stabben, vingens ändskivor och fenan är ju böjda. Därför får du starta med att göra dig några formar av kartong eller balsa. Lägg sedan dina lister i blöt i ett vattenbad. En halvtimme räcker, men det skadar inte om listerna får ligga i över natten ... Fäst sedan listens ena ände på formen med en smal bit maskeringstejp. Klipp till ett antal extra bitar masktejp som du har lätt tillgängliga. Du behöver dem för att kunna fästa listen på formen på flera ställen. Tag nu ett bestämt tag i listen och böj den runt formen. Det är viktigt att du drar ordentligt i listen hela tiden! Annars riskerar listen att "veckas" i innerkurvan.

Här pågår en "böj". Mina formar är gjorda av styv kartong.

Det skadar inte om du har en medhjälpare till hands som kan fästa listen med tejpbitarna utan att du behöver släppa taget. Var dessutom beredd på att du kan misslyckas ett par gånger - själv brukar jag se till att jag har några extra lister i mitt "blötkar". Som du ser på ritningen, så kan du underlätta stabbens böjar genom att slipa ner listens bredd vid böjarna. Observera då att du slipar bort material på listens insida. Låt sedan listen torka i minst 12 timmar.

Dina vingspryglar skär du ut efter en sprygelmall som du gör av 1,5 mm plywood eller kartong. Av samma material gör du också en mall så att du kan skära ut dina 0,2-0,3 mm tjocka propellerblad.


Tilt ska det vara

Nu kan du limma fast stabben på stjärtbommen. Kom då ihåg att den ska "tiltas" dvs lutas - se ritningen. Du kan börja med en lutning på 10 mm. Dessutom ska du, för att kunna åstadkomma en lämplig vänstersväng i vardagsrummet, rikta stabben något åt vänster, ca 2 mm.


Propeller

Till själva propellerbladen behöver du en bit 0,3 mm tjock C-grain- eller kvarterssågad balsa, en bit 1,5 x 1,5 mm balsalist, en bit 0,3 mm pianotråd samt ett ca 10 mm långt pappersrör som nav.

Nu använder du din mall för att skära ut bladkonturen. Observera fiberriktningen - se ritningen. Markera var på bladen propellerbalken skall sitta. Lägg bladen i varmt vatten under 10-20 minuter. Böj nu dina blad genom att fixera dem på halvliters engångsburk med hjälp av en bit gasbinda- se ritningen. Glöm inte bort att fixera dem med en lutning på 15 grader "åt vänster" Sätt sedan in burken i en 100 grader varm ugn under 15 minuter. Tag sedan ut den och låt det hela svalna. Tag en titt på bilderna i artikeln om NoCal-modellen Staudacher.

Slipa dina bladbalkar runda och så att de passar snålt in i ditt pappersnav. Stick igenom din 0,3 mm pianotråd på mitten av ditt pappersnav och gör en u-formad bockning av axeln. Lägg gärna en aning cyanoakrylat där pianotråden går in i pappersröret.

Använd ytterst lite vitlim eller balsalim för att limma fast bladen på balkarna. Sätt fast bladen i navet så att de får rätt vinkel. Om man mäter bladvinkeln på mitten av själva propellerbladet att detta då sitter i en 45 graders vinkel och börja flyga med denna vinkel. När du sedan kommit fram till den bladvinkel som är lämplig för din modell kan du fästa bladen permanent med en gnutta balsalim.


Vilket lim?

Bäst är och förblir ett utspätt balsalim. Man kan till exempel använda utspätt UHU-lim eller Karlssons Klister. Häll upp limmet i en liten lufttät burk och späd ut det med cirka 50% aceton. Låt det stå över natten, rör om och du har ett bra lim. Vartefter lösningsmedlet dunstar får du skvätta i lite mer aceton i burken. Tänk på att använda så lite lim som det överhuvudtaget är möjligt! Lite lim och lätt trä är receptet för en sådanhär tävlingskärra. Komplett, men utan gummimotorn skall den ju endast väga 0,43 gram! Det du!

För att fästa din klädsel använder du ytterst lite spraylim, t ex 3M Spray Mount. Tips om hur du klär din modell kan du läsa om i artikeln om Lättflygar'n och Hallflygar'n.


Motorns vridmoment

När man vevar upp en gummimotor kan man, om man använder en momentmätare, snabbt konstatera att vridmomentet ökar drastiskt när man närmar sig motorns fulla kapacitet. Skulle man då använda sig av en så hårt uppvriden motor på modellen, ja då kan man bara konstatera att det det lätt blir improviserat konstflyg. Det kraftiga momentet förstör flygningen totalt.

Här vevas en gummimotor upp på en momentmätare. Hur man bygger sin momentmätare beskrivs i artikeln om verktyg.

Skall man då låta bli att lägga på så många varv? Nja riktigt så enkelt är det inte. Man vill ju egentligen ha så många varv som möjligt på sin motor för att flyga så länge som möjligt. Det är motorns vridmoment som styr hur högt modellen flyger. Man får alltså experimentera sig fram till det vridmoment som passar för den lokal man flyger i. Själv gör jag så här: Först får jag fram hur många varv som min slinga orkar med genom att veva på så många varv att motorn går av. Nu vet jag hur många varv min motor tål och för att inte spränga nästa motor så reducerar jag mitt antal totalvarv med 10%. Med min motor fäst vid momentmätaren vevar jag nu upp den till detta reducerade totalvarv och sedan "backar" jag min motor genom att veva baklänges.

Jag kan då konstatera att min motors vridmoment ("momentkraft") drastiskt sjunker vid t ex bara 20 minusvarv. Så nu är det bara att "backa" min motor till det moment som jag tror passar för denna modell och lokal - det gäller nu att prova sig fram. Skulle jag nu istället för ovanstående metod bara veva upp min motor till den nivå på min momenttmätare som jag tror skulle vara den lämpliga, ja då blir enligt våra tester - mitt totala antal varv mindre. Detta resulterar ju i att min totala flygtid blir sämre och det var ju inte det som jag önskade uppnå. Proffsflygar'n är en tävlingskärra och jag kan berätta för dig att jag vid min femte trimstart uppnådde en tid på exakt 7 minuter i en lokal som är 7,15 meter hög. Kärran har kapacitet!


(Vi har sammanställt en liten sats till Proffsflygar'n med de bitar som är svåra att få tag på, bland annat balsa till propellern, gummi till motorn och klädselfilmen. Ring till Kalle Westerblad, 040-47 20 20.)


Kalle Westerblad