Inomhus friflyg


Verktyg för inomhusflygaren

Klicka här för att ladda ner ritning på vågen och momentmätaren i PDF-format

Att göra det lättare för sig

"Att mäta är att veta" sägs det ibland. Denna devis gäller i högsta grad inomhusflyg. Två verktyg som är till fantastiskt stor hjälp för bygge och flygning är en våg och en momentmätare.

Vågen gör att man kan bygga modellerna lagom lätt och plocka ut det allra bästa virket.

Momentmätaren visar hur "hårt" gummimotorn är uppvriden. Det hjälper dig att veva upp motorn nära dess fulla kapacitet, utan att den går av. Med momentmätaren kan man också i förväg bedömma, eller ställa in hur högt modellen skall flyga.

Ett viktigt hjälpmedel

Det är inte alltid så lätt att bygga lätt. Men det blir betydligt enklare om man har en bra lättviktsvåg tillhanda. Studera den bifogade ritningen där du får tips om hur du mycket enkelt kan tillverka en sådan våg. Själv har jag använt mig av en bit plywood som jag fann hos min lokala byggmarknad i deras "skrotlåda" Priset? Noll!

Här är kalibrering på gång. I början markerar jag med ett litet blyertsstreck för att senare göra en mera permanent markering.

Vågen har som allting annat här i livet två sidor. Dels kan du väga från noll till 0,5 gram och dels från noll till två gram. Mät noggrant upp på plywoodskivan var de två pianotrådarna ska fästas. Skaffa dig två kalibreringsvikter. En på 0,1 gram och en på 0,5 gram, se nedan.

Limma nu fast pappersbitar att rita skalorna på samt häng på 0,1-gramsvikten och märk ut dess läge på pappersskalan. Du börjar med att kalibrera den sida av vågen där du så småningom ska väga upp till 0,5 gram. Tillverka nu ytterligare en 0,1 grams vikt av en bit lödtenn och häng den på vågen och markera på skalan. Gör dig nu en ny vikt som väger 0,2 gram vilket innebär att du nu kan få fram 0,3, 0,4 och 0,5 grams markeringarna. Det som nu återstår är att kalibrera vågens andra sida på ett motsvarande sätt och det gör du ju med hjälp av din 0,5 grams vikt.

Nu blir det betydligt lättare för dig att bygga lätt. Nu kan du ju väga och jämföra...

Det hänger på momentet

Lägg ihop mätartavlan och bakre gaveln och borra hålet för ytterröret genom båda två samtidigt.

För att man ska kunna ha en bra koll på sitt gummivevande är en momentmätare ett utmärkt hjälpmedel. Det har visat sig att om man tillämpar tekniken att alltid veva fullvarv och sedan backa till det önskade momentet blir resultatet att man då får cirka 20% mera varv på sin snodd än om man bara vevar upp sin motor till det önskade momentet. Teoretiskt kan man anta att 20 % mer varv innebär cirka 15-25% längre flygtid och lång flygtid önskar du ju alltid. Så sätt igång och bygg dig denna momentmätare. Du kan klippa ut och använda dig av den bifogade skalan därför att vilken enhet som står på momentmätarens skala egentligen inte spelar någon roll. Det viktiga är att kunna skilja "mycket" från "ganska mycket".

Men om man vill jämföra med andras resultat kan det vara bra med någon standardiserad enhet. En enhet som visat sig behändig är g·cm (gramcentimeter, gcm), dvs ett grams vikt på hävarmen en cm. Det är ingen SI-enhet, men smidig att använda och den enhet som många svenska inomhusflygare graderat sina momentmätare i.

Kalibrering

Börja med att fästa en tom pappersskala på mätartavlan och rita ett märke på skalan där visaren pekar. Detta är "noll". Tag en 22 cm lång balsalist, t ex 4x4 mm. Sätt ett märke på listens mitt och markera sedan varje cm ut till respektive ände. Sätt fast listen på momentmätarens gummikrok. Listens mitt ska sitta vid kroken. Balansera balsalisten så att momentmätarens visare står på noll när balsalisten är vågrät. Tag två knappnålar och fäst dem vid var sin sida av balsalistens mitt, en cm ut från mitten. Häng en vikt på 1 gram vid den högra nålen så att momentmätarens visare rör sig medurs. Vrid nu momentmätaren moturs så att balsalisten med vikten blir vågrät. Sätt ett streck på mätartavlans skala där visaren pekar. Detta streck motsvarar 1 gcm. Flytta ut båda nålarna till två cm från mitten och upprepa proceduren för att markera två gcm. Fortsätt så till 10 gcm. Låt vikten och nålarna sitta kvar och sätt fast ett par nya nålar en cm från mitten och häng dit ett ytterligare gram. Detta motsvarar 11 gcm. Flytta ut nålarna och vikten en cm för 12 gcm och så vidare. Fortsätt att markera skalan på samma sätt till 30 gcm.

Gratulerar till en kalibrerad momentmätare, nu är det bara att veva och flyga!

Nålarna på plats för att markera 5 gcm.
Ett-grams vikten är nu på plats.

Nu vrider jag moment mätaren moturs fram till att min balsalist ligger vågrätt. Först då markerar jag på min skala.

Ringar

Så här enkelt skär du till dina ringar av ytterröret till en Golden Rod-stötstång.

Ett annat litet tips är att du kan tillverka små ringar att trä på din gummimotor av Sullivans Golden Rods yttre rör. Tag kontakt med en radioflygare, det kan mycket väl hända att han har en liten stump i sina gömmor. Se bild. Med en ring i var ände på gummimotorn går det mycket enklare att kroka fast en fullvevad motor på din modell.

Ringar kan också tillverkas av andra plaströr från till exempel bomullstoppar, pennor eller pneumatikslang. Andra alternativ är att vika ringar av 0,3 mm pianotråd eller att använda små o-ringar av gummi. Prova dig fram till den variant som passar dig bäst.Ett enkelt modellstöd som sparat många av mina modeller från skador.

Ställ den i stället, i stället

För att minska risken att skada sin modell så kan man tillverka ett litet ställ bestående av en bottenplatta av plywood, en bit list och en tvättklämma. Se till att klämman inte är för hård. Mjuka upp själva fjädern och limma på en bit skumplast. Se bild.(Vi har sammanställt en liten sats med kalibreringsvikter för den som vill tillverka sin egen våg. Ring till Kalle Westerblad, 040-47 20 20.)


Lycka till med byggandet och flygningen!


Kalle Westerblad