Inomhus friflyg


Rumshelikoptern

Klicka här för att ladda ner ritning i PDF-format

En friflygande helikopter, det låter knepigt, eller hur? Fast egentligen är det enklare än man kan tro. Två propellrar, en motorpinne och en gummimotor och vips så har man en helikopter. Men, vi får också erkänna att vi har tagit fasta på en gammal idé - någonstans har vi sett att någon annan fabricerat en sådan här skapelse med hjälp av två kork bitar och fyra fjädrar - så egentligen är det inget nytt. Liknande skapelser har dykt upp inom modellflyget med jämna mellanrum. Egentligen spelar det ingen roll hur ny eller gammal konstruktionen är. Det viktiga är att man kan ha kul med den. Och det kan man, speciellt tillsammans med en kompis om man byggervar sin rumshelikopter och tävlar mot varandra. Ditt vardagsrum är en utmärkt tävlingsarena.

Läs igenom noga!

Det är precis som det brukar vara: Studera ritningen mycket noggrant. Läs gärna igenom de andra artiklarna om inomhusmodeller här på SMFFs hemsida. Där finns användbara tips att ta vara på.

Propellrarna

Först letar du upp en bit 1,5 mm plywood. Den behöver du för att tillverka en mall med vars hjälp du ska skära ut dina fyra propellerblad. Kom ihåg att du måste tillverka en övre, dragande propeller (en vanlig), och en undre, skjutande som är spegelvänd. Putsa mallens kanter jämna. Nu tar du och borrar ett två mm hål i mallen längst ut där propellerbalken slutar (se bild). Genom detta hål kan du, när du skär ut ditt blad, göra en liten markering på bladet. Markeringen gör det lättare att finna den rätta vinkeln när du ska fästa dina blad på burken eller flaskan som du använder för att forma bladen. För att göra det ännu enklare för dig så tar du nu och drar ett litet streck på bladet mellan din "hålmarkering" och spetsen som pekar in mot propelleraxeln.

Här är de två mallar som du behöver för detta bygge. Observera 2 mm hålet i propellerbladets mall.
Skär ut bladen med hjälp av mallen.

På en bit papper ritar du nu ut de två 16 graders strecken och sedan tejpar du fast detta papper på din burk/flaska - se bild. Följ sedan ritningens instruktioner. Ett litet tips: När du ska forma dina blad, lägg dem två och två ovanpå varandra. För att de sedan ska ligga kvar medan du spänner om din gasbinda kan du försiktigt fästa upp bladen med hjälp av smala maskeringstejpremsor. Men, observera då att du måste lägga lite skyddspapper på tejpens klistersida så att inte klistret fastnar i själva propellerbladet.

Markera de två 16-gradersstrecken på papperet.
Fäst de blöta bladen på papperet och linda om gasbindan.

Rätta propellerbladvinkeln

Nu är det bara att fortsätta med själva byggandet enligt ritningen. För att åstadkomma den rätta propellerbladvinkeln gör du en mall av en bit stadig kartong. Denna mall blir till stor hjälp för dig när du ska ställa in den rätta bladvinkeln, se bild.

Använd en mall för att justera in propellerbladens vinkel.
Pappersrören som gör att du kan justera propellerbladens vinkel tillverkas så som beskrivits i artikeln om Lättflygar'n.

Använd en bit pianotråd för att rikta in propellerlagren.

Tag nu god tid på dig när du ska rikta de båda propellrarna mot varandra och kroppen. Här tjänar man på att vara ytterst noggrann! För att få propellerlagren på rätt plats kan du sätta i en decimeterlång bit pianotråd i lagret. Då ser du enklare åt vilket håll lagret (axeln) pekar.

Du behöver också lite lugn och ro när du ska limma fast takpiggen på den övre propellern. Sätt i propellern i ett av propellerlagren. Limma på piggen enligt ritningen men hjälp av en liten klick balsalim och försök att få den så rak som möjligt. Låt nu propellern snurra runt i lagret. Du kan nu se om du limmat på piggen så att den sitter rätt. Om så inte är fallet så löser du upp limfogen med lite aceton och rättar till piggen.

Vikten är viktig!

En sådan här modell bör - utan gummimotor - inte väga mycket över 1,3 gram. Kom ihåg att i sådana här sammanhang flyger en lätt modell både bättre och längre än en tung sådan. Så, bygg lätt och var sparsam med lim.

Trimning

Här är det inte mycket att säga. Bara veva och flyg. Om Rumshelikoptern flyger i cirklar, wobblar eller beter sig allmänt underligt kan det vara värt att kontrollera att propellrarna sitter rakt och att alla blad har samma vinkel.

(Vi har sammanställt en liten sats till Rumshelikoptern med de bitar som är svåra att få tag på, bland annat gummi till motorn, propellerlagren och balsa till propellrarna. Ring till Kalle Westerblad, 040-47 20 20.)


Kalle Westerblad