Inomhus friflyg


Att skära lister - ett listigt trick

Det kan vara besvärligt att skära ut balsalister med god precision. När de bärande listerna i en vinge bara är någon dryg millimeter höga börjar tiondelarna få betydelse! Med några enkla verktyg och lite klurighet går listskärningen som en dans. Prova själv får du se.

Du behöver följande:

1. En skalpell eller ett enbladigt industri-rakblad.
2. En linjal, helst av metall.
3. Ett skjutmått.

Så här gör du

Ställ i skjutmåttet på den listbredd som du önskar plus halva knivbladets tjocklek. Nu ska du använda dig av ditt skjutmåtts djupmått. Lägg skjutmåttet med skalan ner mot bordet och djupmåttet mot kanten av balsaflaket som bilderna visar.

Håll fast balsaflaket och för skjutmåttet in mot flakets kant. Håll sedan fast skjutmåttet och skjut försiktigt linjalen mot skjutmåttet.

Börja med att mäta in linjalens läge på ena sidan av flaket. Håll fast linjalen och mät in den andra sidan.

Mät in linjalens båda ändar mot balsaflaket. Se upp så att linjalens motsatta ände inte flyttar sig medan du mäter. Vill du vara extra noga kan du mäta in båda ändarna igen innan du skär ut listen.

Håll fast linjalen med ena handen. Tag stöd med den andra handens lill- och ringfinger mot bordet och skär med bladet vinkelrätt mot underlaget. Skär försiktigt. Det gör inget om du behöver skära flera gånger för att komma igenom balsaflaket. Skall du skära långa lister kan det vara bra att skära en halva i taget. Då kan du i lugn och ro flytta handen som håller linjalen och se till att linjalen inte börjar glida.

Håll fast linjalen med ena handen och skär försiktigt ut listen.

Så enkelt är det att skära lister med en tolerans på någon tiondels millimeter! Skär några extra lister när du ändå är i farten. Då kan du välja de lister som blivit bäst och har dessutom några i reserv om olyckan skulle vara framme under bygget.

Den som är lite klurig kan också skära lister som är bredare på mitten och smalare i ändarna (vingspetsarna). Det är bara att skära från ena vingspetsen till mitten och sedan mäta in linjalen för andra vinghalvan och skära från mitten och ut till den andra spetsen. Kom bara ihåg att ta ett rakt "ren-skär" innan du skär ut nästa spetsande list.


Lycka till!


Jonas Romblad