Inomhus friflyg


Halltävlar'n

Klicka här för att ladda ner ritning i PDF-format

Detta är en modell i den nu så populära internationella tävlingsklassen F1L. Den är lite svårare att bygga än t ex Hallflygar'n, men om du nu önskar att börja tävla en smula finns det ingen ursäkt för att inte damma av din byggbräda och sätta igång.

Först måste du studera!

Jag menar: Läs igenom anvisningarna på ritningen och de byggtips som jag försöker ge dig med dessa rader. Du kommer att ha nytta av dem.

På ritningen finns angivet vilken sorts balsa du bör använda - följ dessa råd. För att få fram de önskade dimensionerna på dina balsalister, spryglar etc kan du utgå från t ex ett 1 mm flak och slipa ned detta till din önskade dimension. Hur du med framgång gör detta kan du läsa om i artikeln om Proffsflygarn. Men, ett undantag gäller: Det är synnerligen svårt att i en vanlig hobbyaffär finna det rätta virket till propellerbladen, därför föreslår vi dig att kontakta Jonas eller undertecknad. Vi räknar att ha detta specialsågade 0,25 - 0,30 mm tunna virke lager.

Här är det inte "plocenten" som gäller...

Utan här gäller det att framställa en tävlingsmodell som färdig - utan gummimotor - skall väga omkring 1,2 gram vilket är den minimumvikt som modellen måste ha. Om nu lyckas att bygga till denna vikt, är du i besittning av en potent tävlingsmodell! Tro mig eller ej, men den mesta tiden för ett sådant här bygge går åt till att finna det rätta virket. Under detta sökande av rätt trä kommer du att behöva en bra våg som mäter ned till ett hundradels gram. Ett exempel: En balk till mittvingen till denna modell bör väga 0,05 - 0,06 gram. Hur du själv kan tillverka en så noggrann våg finns beskrivet i artikeln om verktyg för inomhusflygare.

Här är de två negativa mallarna till vinge och stabbe samt "böjmallarna" till spetsarna. Bilden visar även propellerbladsmall och sprygelmall. Allt utskuret ur en 1 mm tjock bit kartong.

Nu bygger vi negativt!

Ja åtminstone bygger vi vinge och stabbe i negativa formar som vi tillverkat av en ca 1 mm tjock kartongbit, se bild. Det som konstnärsbutikerna kallar elfenbenskartong är perfekt. Tag två kopior av ritningen. Klipp ur stabben från ritningen och limma fast den på kartongen. För att få en komplett vingritning att klistra fast på din kartong måste du använda dina bägge kopierade ritningar. Var noggrann när du klistrar upp ritningen kartongbiten. Med en skalpell (Clas Ohlson har en utmärkt - art nr 20-3129) skär du nu ut stabbe respektive vinge i dess ytterkonturer. På köpet får du nu de fyra "böjmallarna" som du behöver för ditt vidare bygge - se bild.

Nu undrar du kanske varför vi har valt att bygga detta vis. Saken är den att på tävlingar mäter tävlingsledaren modellerna så att de håller de rätta måtten, och då gäller det att ha byggt sin kärra exakt. Vidare så rekommenderar jag dig att inför en tävling alltid ha två exakt lika modeller med dig. För, kommer du dit med bara en modell så löper du stor risk att modellen antingen fastnar i taket eller förolyckas på annat sätt. Har du en reservmodell brukar förstamodellen klara sig utan missöden. Du har val hört talas om alltings jäklighet i kvadrat???

Fäst den blötlagda listen som du ska böja med en tejpbit. Styr listen med tumme och långfinger samtidigt som du försiktigt pressar ner listen mot mallen med ditt pekfinger.

Nu är det dags att lägga vingspets-och stabbspetsvirket i blöt under cirka 30 minuter. Skär till ett par extra bitar för det kan ibland vara lite marigt att få till en bra böj.Som framgår av ritningen byggs vinge och stabbe plana. Kom ihåg att använda ytterst lite lim när du ska fästa vingöron och stabilisatorspetsar vid mittbalkarna. Tag pyttelite lim på en nålspets. Du behöver mycket mindre lim än du någonsin kan tänka dig! Och du, kom ihåg att lim väger, så var sparsam och använd bara så lite som du behöver, och använd enbart så kallat balsalim (t ex utspätt UHU Hart) till hela ditt bygge förutom där ritningen anger ett annat lim.

Till klädsel av modellen bör du använda en 0,4 my (tusendels mm) tjock mylarfilm, sk OS-film men det går också bra med den mer vanliga filmen på 0,9 my. Den tunnare väger mindre medan den tjockare är lite enklare att arbeta med. Tips om hur man klär med mylarfilm finner du bland annat i artiklarna som handlar om Lättflygar'n och Hangflygar'n.

Och så spetsar vi till det!

I en musikhandel införskaffar du dig en gitarrsträng som är 0.18 - 0.20 mm i tjocklek. Av denna sträng ska du nu tillverka dina "gångjärnsnålar" som du ska sticka in vid respektive triangelmarkering på vinge och stabbe. Klipp till en bit sträng som är ca 20 mm lång och gör en liten böj i ena änden. Den blir då lite lättare att handskas med. Som framgår av bilden så har jag tillverkat ett litet mothåll av en frigolitbit som jag skurit ut en skåra i där själva sprygeln får plats. Detta mothåll har varit till stor hjälp för mig -gubben börjar ju bli lite gammal...

Här är jag i färd med att sticka in min "gångjärnsnål" genom listerna. OBS! Mitt lilla stöd har jag gjort av en frigolitbit. Själva nålen är en 0,2 mm tjock girarrsträng. Lös upp limmet med aceton. Låt penseln ligga på en god stund - det kan ta tid att lösa upp limmet.

Här handlar det inte om extraknäck!

Utan nu ska vi åstadkomma ving- respektive stabbknäckar och inför detta måste vi först lösa upp limmet i knäckarna med lite aceton. Följ beskrivningen, tag god tid på dig och bruka inte våld. Det kan ta några minuter att lösa upp limmet. Lägg på mer aceton om det dunstar innan limfogen lossnat. Glöm sedan inte bort att palla upp vingens och stabbens mittbitar med en bit 3 mm flak - se bild. Det sticker ju ut några små flikar trä när du böjer upp spetsarna.

Lägg ett 3 mm balsaflak under vingen och stabbens mittbitar när du ska limma fast vingöron och stabspetsar i sina rätta lägen. Runda balsalister åstadkommer du mycket enkelt genom att "svarva" dem mellan två slipklossar.

Ett annat tips är att du t ex kan tillverka runda propellerbalkar ganska enkelt genom att "rullslipa" en 1,5 x 1,5 mm balsalist mellan två slipklossar -se bild. Och, genom att luta något på en av klossarna kan du åstadkomma ett koniskt resultat.

Vikter

Nu återstår bara en fråga om vilka slutvikter på modellens olika färdiga delar som man bör sträva efter. Tja, försök att hålla dig till följande:

Vinge 0,22 g
Stabbe 0,11 g
Kropp 0,60 g
Propeller 0,27 g
Summa 1,20 g

Flera värdefulla tips finns i de andra artiklarna om olika inomhusmodeller här på SMFFs hemsida. Där hittar du till exempel beskrivningar av hur du tillverkar pappersrör, väljer balsaträ och slutligen får din modell att flyga riktigt vackert och länge.

Till slut så vill Jonas och jag ge dig som bygger denna modell ett löfte: Undrar du något, eller har du något problem så är det fritt fram att ringa oss, vi lovar att på alla sätt försöka hjälpa dig! Vi vill så småningom få lov att möta dig på tävlingsarenan!

(Vi har sammanställt en liten sats till Halltävlar'n med de bitar som är svåra att få tag på, bland annat gummi till motorn, propellerlagret och klädselfilmen. Ring till Kalle Westerblad, 040-47 20 20.)


Kalle Westerblad